د زده کړی د پاسپورت تمدید

 

درنو زده کونکو!

 

د زده کړی پاسپورټ د تمدیدو لپاره لاندي سندونه او پړوانه اړین دي: 

۱- د زده کونکي د برحالی سند یا Bonafide Certificate در لودل.  

۲- د پاسپورټ او د برحالي سند یوه کاپی.

۳-  دوه قطعی عکسونه.

۴- د پاسپورټ د تمدیدولو پاڼي ډکول.

د بهرنیو چارو وزارت له لارښونې سره سم د زده کړې  پاسپورت صرف د زده کړې تر پایه د تمدیدو وړ دی. پاملرنه دې وشې څو د برحالۍ سند د اخیستلو په وخت کي د زده کړې وخت په روښانه ډول ولیکل شي.

دپاسپورت دفورمې ترلاسه کولولپاره دغه ځای کښیکاږۍ

 

 

**************************************

 

 

 

تمدید پاسپورت تحصیلی

 

محصلان گرامی!

به منظور تمدید پاسپورت های تحصیلی، اسناد و مراحل ذیل لازم میباشد:

۱- داشتن سند برحالی محصل یا Bonafide Certificate.

۲- فوتوکاپی پاسپورت

۳- دو قطعه عکس

۴- خانه پوری فورم تمدید پاسپورت تحصیلی

حسب هدایت وزارت امور خارجه، پاسپورت تحصیلی تا ختم دوره تحصیل قابل تمدید است. توجه  شود که حین اخذ سند برحالی از نهاد تحصیلی مربوطه، معیاد تحصیل به صورت واضح در آن ذکر گردد.

براي بدست آوردن فورم تمدید پاسپورت تحصیلی دراینجا کلیک کنید

*****************************************

 

 

 

Extension of Student Passport

 

 

Dear Students!

For the extension of Student Passports, following documents and steps are required:

 

1. Bonafide Certificate

2. Copy of passport

3. Two photos

4. Filling of the form

 

 

As per instruction by Ministry of Foreign Affairs, passport extension is required till the end of academic sessions. Please kindly pay attention that the period of academic session should be clearly mentioned in Bonafide Certificates.

Click here, for passport extension form.

********************************

 

 

 

 

په کابل کی د تحصیلی پاسپورټ او ویزی اخیستلو پړاوونه

 

 هغه زده کوونکی چي د هند په مختلفو پوهنتونونو او تحصیلی مؤسساتو کی یې د لوړو زده کړو لپاره  نوی داخله اخیستی وی، د تحصیلی پاسپورټ او ویزی د اخیستلو  لپاره دي لاندی پړاونه بشپړ او وروسته دی د سفارت تحصیلی څانګی ته مراجعه وکړی.

                         

 • د پوهنتون یا کالج  د منلو او داخلیدو سند (Admission Letter).
 • د دوولسم ټولګياصلی شهادتنامه )که چیری محصل د ماستری لپاره داخله اخیستی وی په هغه صورت کي د لیسانس د دوری سند له ځان سره ولری).
 • د محصلینو د رپوټ د فورمی ډکول.
 • دوه قطعی عکسونه.
 • د زده کونکی دتابعیت تذکره.
 • د پاسپورټ کاپی.

 

 

دفورمې ترلاسه کولولپاره دغه ځای کښیکاږۍ

*********************************

 

 

 

 

مراحل اخذ ویزه و پاسپورت  تحصیلی در کابل

 

آنعده محصلین افغان که در پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی هند جدیدا داخله اخذ نموده باشند برای اخذ پاسپورت و ویزه تحصیلی مراحل آتی را تکمیل و بعدا به دفتر تحصیلی سفارت مراجعه نمایند.

۱- اصل سند شموليت پوهنتون يا كالج(Admission Letter)

۲- اصل شهادتنامه صنف دوازدهم( در صورت که محصل برای دوره ماستری داخله اخذ نموده باشد درآنصورت سند لیسانس را با خود داشته باشد)

۳- دو قطعه عکس

۴- خانه پوری فورم گزارش محصلین.

۵- تذکره تابعیت محصل.

۶-  کاپی پاسپورت

 

 براي بدست آوردن فورم  تحصیلی دراینجا کلیک کنید

*******************************

 

 

 

 

 

Issuance of Indian Visa and Extension of Passport in Kabul

 

 

 

As per instructions of Ministry of Foreign Affairs, any Afghan student who wishes to go to Afghanistan on the vacations does not need to apply to the Embassy for filling of the form.

 

In case his/her passport requires extension or need a new Indian visa, he/she has to apply for filling a form in Education Section of the Embassy.

 

Below documents and steps are essentially required:

 

1. Admission letter/Bonafide certificate

2. 12th grade diploma

3. Two photos

4. Filling of passport form

5. National Identity Card(Original)

6. Student's presence

 

 

Click here, for Educational form.

 

 

د تحصیلی سندونو د تصدیق پړاوونه

 

تحصیلی سندونه ( لسانس، ماسټری او دوکټورا ) سره د نمرو ټرانسکریپټ د لاندی ادارو د تآئیدې:

 

۱ . د اړوند ایالت، چیری چي محصل خپلی زده کړی بشپړي کړي وي د  (HRD) څانګه،

۲. د نوی ډهلی محکمه)  Patiala House (.

۳. د هند د بهرنیو چارو وزارت ) Ministry of External  Affairs )،

 

او د لاندی سندونو:

 

۱. د پاسپورټ کاپی او د زده کړی د دوری د بشپړو ویزو کاپیاني چي د اړوند پوهنتون په نامه اخیستل شوی وی.

۲. د سندونو ( لیسانس / ماستری/ دوکتورا) کاپی.

۳. د ( نمرو ټرانسکریپټ، منوګراف/تیزس) کاپی.

 

تر وړاندي کولو وروسته په سفارت کی ثبت او تائیدیږی.

 

په هغه صورت کي چي تحصیلی سند د مراجعه کونکي شخص په نامه نه وی د لاندي سندونو وړاندی کول اړین دي:

 

۱. د فارغه شوی کس د پاسپورټ او د تحصیل د دوری د بشپړ ویزو کاپياني.

۲. د فارغ شوی کس د دولسم ټولګی فراغت پاڼه ( شهادتنامه) او یا (د لیسانس/ماسټری/ دوکتورا) سند وړاندی کول.

۳. مراجعه کونکي ته د زده کوونکی له لوری لیکلی صلاحیت پاڼه د معقول عذر سره.

۴. د صلاحیت ورکړل شوي شخص پاسپورټ او د خپله زده کوونکی پاسپورټ او نور اړین سندونه.

 

 

یادونه: هغو درنو زده کوونکو چي خپلۍ لوړي زده کړي یې د لری یا ( Distance ) لاری په توګه بشپړی کړی وی، د پورته ذکر شویو پړاوونو او سندونو پر وړاندی کولو برڅیره خپل ټول هغه سندونه چی د تحصیل د دوري د پیل نه تر پایه ( د داخلی پاڼه ، د فیس د تحویلی پاڼه ، د آزموینو د ورکولو او د سند تر اخیستلو ټوله هغه ایمیلونه چی د پوهنتون څخه  محصل ته لیږل شوی وی) سفارت ته وړاندی کړی.

 

مراحل تصدیق اسناد تحصیلی

 

اسناد تحصیلی(لیسانس، ماستری، دوکتورا) همراه با ترانسکریپت نمرات بعد از تاییدی مراجع  ذیل :

 1. دفترHRD ایالت مربوطه که در آن دوره تحصیل خویش را به پایان رسانیده اید.
 2. محکمه هند یا Patiala House.
 3. وزارت خارجه هند(Ministry of External Affairs).

و ارایه اسناد لازمه ذیل :

 1. کاپی پاسپورت و ویزه های مکمل دوره تحصیلی که بنام پوهنتون مربوطه اخذ گردیده باشد.
 2. کاپی اسناد( لیسانس/ ماستری / دوکتورا)
 3. کاپی (ترانسکریپت نمرات، منوگراف، تیزس)

در سفارت ثبت وتایید میگردد.

 

 

اسناد لازمه در صورتیکه سند تحصیلی مربوط به خود شخص نباشد:

 

 1. کاپی پاسپورت و ویزه تحصیلی دوره تحصیل محصل فارغ شده.
 2. شهادتنامه و اسناد لیسانس، ماستری و دوکتورا محصل فارغ شده.
 3. اجازه نامه کتبی با عذر معقول از طرف محصل.
 4. پاسپورت و اسناد قانونی شخص صلاحیت داده شده و تسلیم شونده اسناد.

 

نوت: در صورتیکه محصلین گرامی تحصیل خویش را از فاصله دور و یا به شکل (Distance)  به پایان رسانیده باشند، بر علاوه مراحل ذکر شده، باید اسناد مکمل خویش را از ابتدای دوره تحصیل تا اخیر آن   ( سند داخله، تمام ایمیل ها پوهنتون مربوطه در رابطه به امتحان، اخذ سند تحصیلی و سایر موارد لازمه)   به سفارت تسلیم نمایند.

 

 

Your investment destination at the Heart of Asia

Embassy of Afghanistan
5/50F, Shantipath
Chanakyapuri
New Delhi-110021

Phone Visa Section:

+91-11-26871326

Phone +91-11-2410 0412

Fax +91-11-2687 5439

Email General: infoPhoneafghanembassy.in

Email Website: mediasectionPhoneafghanembassy.in

Working Hours:
Monday to Friday: 9:30 AM to 4.30 PM