لکه څنګه چې لیدل کېږي په هند کې یو شمېر ښوونیز/تحصلیلي مرکزونه د انلاین زده کړو اسناد اعطا کوي. دا په داسې حال کې دي چې د هند د (University Grants Commission) ادارې لوایحو او قوانینو ته په پام سره د نوموړې ادارې له لوري د دې مرکزونو تحصیلي اسناد د اعتبار او ارزښت وړ ندي.

له دې امله ټولو افغان محصلینو او ځوانانو ته رسول کېږي تر څو په دې اړه خبر اوسي.

طوریکه دیده می­شود یک تعداد از مراکز تعلیمی/تحصیلی در جمهوری هند، اسناد تحصیلی آنلاین  اعطا  می­کنند. این درحالی است که با در نظر داشت لوایح و معیار های اداره (University Grants Commission) جمهوری هند، اسناد تحصیلی آنلاین از  جانب آن اداره قابل اعتبار و ارزش نمی­باشد.

 بنابراین، به عموم محصلین و جوانان افغان رسانیده می­شود تا در مورد مطلع باشند.

Page 1 of 3
Your investment destination at the Heart of Asia

Embassy of Afghanistan
5/50F, Shantipath
Chanakyapuri
New Delhi-110021

Phone Visa Section:

+91-11-26871326

Phone +91-11-2410 0412

Fax +91-11-2687 5439

Email General: infoPhoneafghanembassy.in

Email Website: mediasectionPhoneafghanembassy.in

Working Hours:
Monday to Friday: 9:30 AM to 4.30 PM